E-mail Маркетинг

E-mail маркетингът е наша слабост, това е маркетинг похватът с най-висока ефективност. Чрез имейл маркетингът е като стабилната основа за всяка успешна компания.

Реализирали сме повече от 3 000 кампании за над 400 клиента, изпратили сме стотици милиони писма, чрез които нашите клиенти са реализирали големи печалби.

E-mail маркетингът има две форми:

Непоискано търговско съобщение и Поискано търговски съобщение. И в двата формата ние сме лидерите на пазара и Ви гарантираме изпълнението на качествена услуга, която покрива всички технологични и законови стандарти.

За подробности за услугата се обадете на 0878 161 901 и вижте повече подробности на www.market-mail.info.